TUYỂN DỤNG 3

  1. KẾ TOÁN NHÂN SỰ: 01 nữ.
  2. VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 01 nam.
  3. NHÂN VIÊN KINH DOANH: 05 nam – nữ.
  4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 05 nữ.

Nếu bạn quan tâm sản phẩm của chúng tôi hãy để lại lời nhắn