DÂY THÉP GAI

1.Đặc thù, kích thước của dây thép gai Tina Dây thép gai Tina  vật liệu làm là dây thép cacbon thấp mạ nhúng nóng, dây inox, dây bao nhựa pvc được dệt xoắn lại với nhau Kích thước dây thép […]