Lưới mắt cáo

LƯỚI MẮT CÁO

1.Sơ lược về lưới mắt cáo Lưới mắt cáo (lưới dập dãn) được sản xuất từ nguyên liệu chính là dây thép mạ kẽm ,dây thép cacbon xoắn, điện hoặc nhúng nóng. Sau đó được đưa vào áp dụng công […]