Kẽm Cột

Kẽm cột chuyên dụng cho các công trình xây dựng. 1.Vật liệu và quy trình sản xuất dây kẽm cột Kẽm cột được sản xuất từ loại thép phi 6 thông qua quá trình kéo dây, rửa axit và gỉ […]